מדיניות מחזור חיי מוצר

מדיניות מחזור החיים של uniPaaS

שחרור גרסאות- לוח זמני כללי

 

אבן דרך
לוח זמנים משוער
גרסא ראשית
בין שנתיים עד 4 שנים
גרסא משנית
לפחות פעם אחת למשך חיי המוצר
ערכת שירות (Service Pack)
פעם עד פעמיים בשנה
תיקוני באגים (Hot Fix)
לפי הצורך

 

תקופות במחזור חיי של המוצר

שירות שאמור להינתן במהלך תקופות מעגל החיים של המוצר – אבני דרך

uniPaaS Lifecycle Milestones

תקופת סיום המכירות

תקופת סיום המכירות, משמע שהמוצר אינו מוצע למכירה עבור לקוחות חדשים (בתי תוכנה יכולים עדיין למכור ללקוחות חדשים יישומים המבוססים על המוצר)
 

תקופת הארכת המכירות

עם סיום תקופת המכירות מתחילה תקופת ההארכה עבור מכירות ללקוחות קיימים, כאשר מחיר המוצר עולה כדלקמן:
  •  שנה ראשונה: מחירי הרישיונות אינם משתנים
  • שנה שנייה: עליה של 40% במחירי הרשיונות
  • שנה שלישית ויותר (רלבנטי אך ורק באם תקופת הארכת המכירות נמשכת לפרק זמן של 3 שנים או יותר, לפי שיקול דעתה של חברת מג'יק): עלייה של 60% יותר ממחיר הרשיונות המקורי.

 

תקופת סיום הארכת מכירות

בסיום תקופת הארכת המכירות לא יימכרו יותר רישיונות המוצר

 

תקופת סיום התחזוקה:

סיום תקופת התחזוקה של המוצר מסמנת את תחילתה של תקופת סיום חיי המוצר. בתקופה זו לא יפותח יותר עבור מוצר חבילות שירות ו hot fixes וכן לא תפותח תמיכה בסביבות מחשוב עדכניות (מערכות הפעלה בסיסי נתונים וכו')
עדכונים של המוצר יפורסמו רק במקרים מיוחדים על סמך שיקול דעתה של חברת מג'יק.

 

תמחור תחזוקה סיום תקופת התחזוקה

מחירי התחזוקה נגזרים ממחירי רישיונות חדשים אשר משתנים בתקופת "הארכת המכירות"
 

תקופת סיום תמיכה

עם סיום תקופת התמיכה מתחילה תקופת התמיכה המורחבת

 

תמחור תקופת תמיכה מורחבת 

במהלך תקופת התמיכה המורחבת עלויות התמיכה יהיו כדלהלן:

  שנה ראשונה: עלויות התמיכה נותרים ללא שינוי

  •  שנה שנייה: עלייה של 20% מסכום התמיכה המקורי
  •  שנה שלישית ומעלה (רלוונטי אך ורק אם תקופת התמיכה המורחבת נמשכת כשלוש שנים או יותר לפי שיקול דעתה של חברת מג'יק): עלייה של 40% או יותר מסכום התמיכה המקורי. 

 סיום תקופת "תמיכה מורחבת"

סיומה של תקופה זו מסמנת את סיום חייו של המוצר.
 
 
פעיל
בגרות
סיום
תקופת הארכה
שיפור המוצר
V
 
 
 
הוספת יכולות חדשות
V
 
 
 
תיקוני באגים
V
V
*
 
תמיכה
V
V
V
הארכה
מכירה
V
V
הארכה
הארכה

 

*החל מתקופת סיום חיי מוצר והלאה עשויים להתפרסם רק תיקונים חשובים קטנים. תוכנם של תיקונים אלו נתונים לשיקול דעתה של חברת מג'יק שתעריך על סמך חשיבות וגודל הנושא האמור.

 

משך התקופות האמורות 

תקופה
משך התקופה
פעיל
3-4 שנים
בגרות
2-3 שנים
סיום
לפחות שנה
הארכה
לפחות שנה


מג'יק תעשיות תוכנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות מחזור החיים של המוצר בכל חלק ממנו או בכללותו ללא התראה מוקדמת .