מג'יק מודיעה על חלוקת דיבידנד עבור המחצית הראשונה לשנת 2017

ראשון, 13 אוגוסט, 2017, Israel

הודעה זו פורסמה בשפה האנגלית במערכת ה-EDGAR. נוסח זה הינו תרגום של המודעה לשפה העברית. בכל מקרה של סתירה בין המודעה בשפה האנגלית לתרגום המודעה בעברית, גובר הנוסח בשפה האנגלית כפי שפורסם במערכת ה-EDGAR