<–ignore this area–>

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzaty

A Magic Software Enterprises Ltd. („Magic”) elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme mellett. A következőkben bemutatjuk jelen weboldalra vonatkozó információgyűjtési, információterjesztési és adatbiztonsági gyakorlatainkat. Jelen adatvédelmi szabályzat leírja, hogy a Magic milyen módon gyűjti, használja fel és adja tovább az ön személyes adatait és az ön számára rendelkezésre álló jogosultságokat és lehetőségeket. Ez a dokumentum fontos, így reméljük szakít időt gondos elolvasására.

Adatvédelmi szabályzatunk leírja:

 • Milyen információt és miért gyűjtünk.
 • Hogyan használjuk fel ezt az információt.
 • Milyen döntési lehetőségeket kínálunk, ideértve az információkhoz való hozzáférés és azok frissítésének módját.

Amennyiben ön nem fogadja el jelen Szabályzatot, úgy kérjük ne használja weboldalunkat, illetve ne adja meg a Magic számára személyes adatait.

Információgyűjtés és -terjesztés

Weboldalunkat látogatása során a következő módokon információkat biztosít számunkra:

Oldalunk böngészésével töltött munkamenetei során gyűjtött statisztikák

A látogatók által megadott szervezetekre vonatkozó és személyes információk, így például az előzmények, a helymeghatározási információk, az oldalunk eléréséhez használt linkek doménjei, és a Weboldalunk felkeresésére használt böngészőkről és eszközökről való információk. A Magic tiszteletben tartja az ön személyes adatok védelméhez való jogát, így szeretnénk, hogy tisztában legyen azzal, hogyan kezeljük ezeket az információkat.

Hírlevél / Blog

E-mail címének megadásával feliratkozhat hírlevelünkre / blogunkra.

Az ön IP címe és Hosztneve

A Magic weboldala rendszeradminisztrációs és biztonsági okokból rögzíti a Hosztneveket (vagy, amennyiben a Hosztnév nem elérhető, az IP címet). A rögzített információt a rendszerek fenntartása és az információs biztonság érdekében, valamint Weboldalunk tartalmának folyamatos értéknövelésének céljából felügyeljük és analizáljuk.

Önt semmilyen törvény nem kötelezi a fenti információk megadására; azonban, amennyiben nem ad meg bizonyos információkat, úgy lehet, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek az ön számára.

Regisztrációs nyomtatványok

A Weboldalunk prémium tartalmakat biztosító részeihez való hozzáféréshez regisztráció szükséges. A regisztrációs nyomtatványok kitöltése során önnek olyan valós elérhetőségi információkat kell megadnia mint a név, telefonszám, cégnév és e-mail cím; ezen felül olyan hivatkozási adatokat is igényelhetünk, amelyek segítségével önnek jobb minőségű szolgáltatásokat biztosíthatunk. Az ön nevét és e-mail címét felhasználhatjuk arra, hogy cégünkre vonatkozó információkat, termékeinkkel kapcsolatos frissítéseket, különleges ajánlatokat, hírleveleket küldjünk. Amennyiben nem kíván értesítéseket kapni a Magictől, kattintson ide vagy lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: privacy@magicsoftware.com.

A szolgáltatásaink kapcsán küldött marketingértesítések jogalapja az, hogy ön egyértelmű beleegyezését adja személyes adatainak az adott célra való felhasználásához. Minden esetben ön rendelkezik adataival. Ön a Magic Hírlevelére való feliratkozás során jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a marketingértesítéseket. Ahogy azt a fentiekben említettük, amennyiben nem kíván értesítéseket kapni a Magictől, kattintson ide vagy lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: privacy@magicsoftware.com.

 

Gyermekek személyes adatainak védelme

Weboldalunkat nem 16 év alatti gyermekek általi felhasználásra szántuk. 16 évnél fiatalabb gyermekekről információt tudatosan vagy szándékosan nem gyűjtünk.

AMENNYIBEN ÖN 16 ÉVNÉL FIATALABB, ÚGY A SZOLGÁLTATÁST SEMMILYEN FORMÁBAN NEM JOGOSULT HASZNÁLNI.

 

Személyes adatok felhasználása

Általában akkor gyűjtjük személyes adatait, amikor erre egy ön által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez szükség van. Az ön beleegyezése jogalapjául szolgál annak, hogy feldolgozhassuk ezeket az adatokat. Amennyiben feldolgozási tevékenységeink az ön beleegyezésén alapulnak, úgy ön jogosult beleegyezését bármikor visszavonni, anélkül, hogy az hatással lenne a beleegyezés visszavonása előtt már végrehajtott adatfeldolgozás törvényességére. A Magic személyes információit a következő célok érdekében dolgozhatja fel. Egyidejűleg több cél érdekében is történhet a feldolgozás.

 

Információ a weboldalunkon történő adatgyűjtésről:

 • A Személyes Adatokat arra használjuk, hogy információt nyerjünk a weboldal használatával kapcsolatban és így az ön igényeinek megfelelően személyre szabhassuk a weboldal tartalmát;
 • Történhet marketing és hirdető anyagok weboldalunkon vagy e-mail útján való eljuttatásának érdekében, az ön jelzett hozzájárulásának függvényében; Ön bármikor jogosult leiratkozni levelezőlistáinkról – ehhez küldjön a Magicnek címzett írásos felszólítást a következő címre: privacy@magicsoftware.com;
 • Amennyiben jelzi nekünk ellenvetését, úgy a továbbiakban ilyen céllal nem dolgozzuk fel személyes adatait;
 • Történhet felmérések és kérdőíves felmérések végzésének céljából;
 • Történhet annak érdekében, hogy a Magic szükség szerint kapcsolatba léphessen önnel, frissítésekre és egyebekre vonatkozó értesítéseket küldhessen önnek a weboldal és/vagy szolgáltatásaink kapcsán;
 • Történhet a weboldal felhasználóiról való statisztikai és összesített információk generálásának érdekében;
 • Történhet azért, hogy támogatást biztosítsunk, panaszokat kezeljünk, és kapcsolatba léphessünk önnel, ha azt szükségesnek ítéljük;
 • Történhet azért, hogy érvényesítsük a Szerződési Feltételeket és jelen Szabályzatot, valamint hogy megakadályozzuk a weboldal illetéktelen felhasználását;
 • Történhet azért, hogy a vonatkozó törvényeknek megfeleljünk, valamint hogy támogassuk a bűnüldöző szerveket és illetékes hatóságokat, amennyiben úgy hisszük, hogy ez szükséges vagy megalapozott;
 • Történhet azért, hogy lépéseket tegyünk egy önt érintő, a weboldalra vonatkozó vagy annak kapcsán folyó jogvita ügyében;
 • Jelentheti olyan összesített, anonim adatok különféle üzleti analitikai célokra való felhasználását, amelyek alapján nem határozhatók meg a felhasználó személyes adatai;
 • Történhet a csalás, hűtlen kezelés, személyazonossággal való visszaélés, más illegális tevékenységek és a weboldal illetéktelen felhasználásának megakadályozására;
 • Történhet a meghibásodások és üzemzavarok megakadályozása végett;
 • Amennyiben személyes adatait további, jelen szabályzatban nem meghatározott célból szeretnénk felhasználni vagy feldolgozni, a művelet megkezdése előtt tájékoztatjuk az adott célról.

Személyes adatait nem adjuk el más vállalatoknak. Egyes esetekben előfordulhat, hogy az ügyfeleinknek kínált szolgáltatások javítása érdekében Partnereinkkel megosztunk ilyen információkat.

 

Sütik

A süti a számítógépén vagy eszközén tárolt kis információcsomag, amely azonosító kódot hordozhat annak érdekében, hogy a weboldalakkal való interakciói során böngészőjét azonosítsa. Az eszközök azonosítására szolgáló kódok lehetnek véletlenszerűen generáltak vagy állhatnak olyan rendszerinformációs elemekből, mint az IP cím, böngésző verzió, operációs rendszer típus és verzió, eszköztípus és -beállítások, mobilberendezés és reklámazonosítók, vezeték nélküli mobilelőfizetői ISDN számok, nyilvános kapcsolt telefonhálózatra vonatkozó információk, mobilhálózatra vonatkozó információk, vagy szoftveradatok.

Amennyiben nem szeretné, hogy egyedi Felhasználói Azonosítót hozzunk létre és tartsunk fenn az ön számára, úgy böngészőjének beállításait módosítva letilthatja a sütiket. Vegye figyelembe azt, hogy a weboldalunk által biztosított egyes funkciók alkalmazásához sütik használata szükséges.

A Magic jogosult a sütik és más, hasonló technológiák egyéb tárolt információkkal való kombinációját különféle célokra alkalmazni, ideértve:

 • Az ön érdeklődésének megfelelő hirdetések és tartalom biztosítására, ideértve az újramegkeresésre irányuló kampányokat is;
 • Analitika és jelentéstétel biztosítására;
 • Weboldalunk működőképességének és felhasználóbarát működésének javítására;
 • Információ azonosítható és nem azonosítható formátumban való megőrzésére;
 • Biztonsági intézkedések támogatására;
 • Az esetleges megtévesztésre irányuló vagy visszaéléssel járó tevékenységek azonosítására.

A Magic a Szolgáltatásaival kapcsolatban alkalmazott sütik és hasonló technológiák mellett harmadik felektől, például a Google, LivePerson, Marketo, Facebook, Twitter and Linkedin szolgáltatóktól származó sütiket is használ. E vállalatok sütijeinek és más, hasonló technológiáinak alkalmazását nem a Magic Adatvédelmi szabályzata, hanem saját adatvédelmi szabályzatuk határozza meg.

A weboldalra való jövőbeni bejelentkezésekhez regisztrációs azonosítóját és bejelentkezési jelszavát „maradandó sütik” alkalmazásával menthetjük el. A weboldal egyes funkcióinak elérhetővé tételéhez, az ön weboldallal való interakciójának megértéséhez és az aggregát használat és a weboldalra irányított webforgalom felügyeletére „munkamenet-azonosító sütiket” alkalmazhatunk.

Egyes sütik lejárhatnak a böngészési munkamenet végével, mikor kilép böngészőjéből. Más sütiket viszont böngészője elment a memóriájába.

 

Az ön jogai és az adatmegőrzés

Ön bármikor jogosult az adataihoz hozzáférni, azokat frissíteni, felülvizsgálni vagy kijavítani; ehhez lépjen kapcsolatba velünk e-mail útján a következő címen: privacy@magicsoftware.com.

Adatainak a Magic általi gyűjtéséről és felhasználásáról is jogosult döntéseket hozni. Az, hogy személyes adataihoz milyen módon férhet hozzá, vagy hogyan kezelheti azokat, attól függ, hogy a weboldal mely funkcióit használja.

A Magic kizárólag addig őrzi meg az információkat, amíg azok a weboldal funkcióinak biztosításához, méltányos üzleti igények érdekében vagy más lényeges célból, például a törvényes kötelezettségek teljesítéséhez, jogviták megoldásához vagy megállapodásaink érvényesítéséhez szükségesek. Mivel ezek a szükségletek a különféle termékek függvényében, adattípusok szerint eltérőek lehetnek, a tényleges adatmegőrzési időtartamok jelentős mértékben eltérhetnek. Az adatok megőrzési idejét többek közt a következő kritériumok alkalmazásával határozzuk meg:

 • Milyen hosszú időn át szükségesek a személyes adatok a weboldal funkcióinak biztosításához és üzleti tevékenységünk működtetéséhez? Ide tartoznak az olyan tényezők mint a weboldal fenntartása és teljesítményének növelése, a rendszerbiztonság, és a megfelelő üzleti és pénzügyi nyilvántartások vezetése. Ez az általános szabály, amely a legtöbb adatmegőrzési idő Az ügyfelek azzal a feltételezéssel adják meg, hozzák létre vagy tartják fenn az adatokat, hogy mi azokat addig őrizzük, amíg ők aktív közbenjárással nem törlik őket? Ebben az esetben addig őrizzük meg az adatokat, amíg ön aktív közbenjárással nem törli azokat.
 • A GDPR egy különleges kategóriájába esnek a személyes adatok? Amennyiben így van, úgy általában véve rövidebb megőrzési idő érvényes.
 • Vállalt és jelentett be a Magic meghatározott megőrzési időszakot egy adott adattípus kapcsán?
 • Beleegyezését adta a felhasználó az adatok hosszabb időre történő megőrzéséhez? Amennyiben igen, úgy adatait beleegyezésének megfelelően őrizzük meg.
 • Bír a Magic jogi, szerződéses vagy más, hasonló kötelezettséggel az adatok megőrzésére? Ezekre példaként szolgálhatnak a vonatkozó hatáskörökben érvényes, előírt adatmegőrzési törvények, a vizsgálat szempontjából fontos adatok megőrzésére vonatkozó kormányzati rendeletek, és az olyan esetek, amelyekben az adatok megőrzésére peres ügy kapcsán van szükség.

privacy@magicsoftware.com e-mail címen kérheti a Magic által gyűjtött személyes adatok törlését, visszavonhatja az ilyen adatok feldolgozására adott beleegyezését, vagy megtilthatja azok jövőbeni gyűjtését. Amennyiben így tesz, azt követően többé nem áll jogunkban az ön személyes adatainak feldolgozása. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy bár jogosult beleegyezését bármikor visszavonni, az nincs hatással a beleegyezés visszavonása előtt már végrehajtott adatfeldolgozás törvényességére. Az információk Magic általi törlése nincs hatással a harmadik felekkel korábban megosztott információkra. A már törölt információkat nem tudjuk visszaállítani.

A Magic mindenkor jogosult bármilyen más információ felülvizsgálatára, megőrzésére és átadására, amennyiben a Magic megítélése szerint erre bármilyen vonatkozó törvény, szabályozás, jogi eljárás, kormányzati kérvény vagy a Magic igényeinek és szükségleteinek teljesítéséhez szükség van. A Magic, mikor e jogát gyakorolja, nem tesz semmilyen, kifejezett vagy beleértett hozzájárulást, jóváhagyást vagy vállal bármilyen felelősséget az adott kommunikáció kapcsán.

A feldolgozási tevékenység felügyeletét az Izraeli Adatvédelmi Hatóság végzi; önnek jogában áll ennek, vagy bármely más felügyeleti hatóságnak panaszt tenni.

Adatbiztonság

A Magic számára az adatbiztonság elsődleges fontossággal bír, így a vállalat kötelezettséget vállal az ön személyes adatainak védelmére. A Magic különféle rendszereket, alkalmazásokat használ, illetve műveleteket valósít meg annak érdekében, hogy a személyes információkat védje, a lopás, kár, adatvesztés, illetéktelen hozzáférés vagy felhasználás kockázatát minimalizálja – különösen olyan esetekben, ahol a feldolgozás része az adatok hálózaton keresztül való továbbítása – illetve annak érdekében, hogy a feldolgozás minden egyéb törvényellenes formáját megelőzze. Mikor különösen bizalmas jellegű információkat továbbítunk az interneten keresztül, azokat titkosítás útján védjük. Ezek az intézkedések azonban nem képesek abszolút biztonságot nyújtani.

A Magic által gyűjtött személyes adatokat különböző helyeken (ideértve a felhőalapú szolgáltatásokat is) tárolhatjuk és dolgozhatjuk fel; a feldolgozási helyeket a hatékony működést, a teljesítmény fokozását és az adatok másolattal, áramszünet vagy egyéb probléma esetére való védelmét szem előtt tartva választjuk. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint gyűjtött adatok a szabályzat és a vonatkozó törvények (például a GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kerüljenek feldolgozásra, függetlenül attól, hogy a feldolgozás hol történik.

Ennél fogva, bár a Magic jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy Személyes Információit megvédje, nem tudja garantálni, ön pedig ésszerűen nem várhatja el, hogy a Magic adatbázisai védettek legyenek a bűncselekményekkel, hibákkal, törvényellenes beavatkozásokkal vagy hozzáféréssel, illetve bármilyen más visszaéléssel vagy törvényellenes felhasználással szemben.

A személyes adatainak biztonságát illető kérdéseit Moti Shemesh-hez, adatvédelmi tisztviselőnkhöz intézheti; e-mail címe:privacy@magicsoftware.com.

Más weboldalakra vezető hivatkozások és az információk másokkal való megosztása

Jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a Magic által végzett adatgyűjtésre és -felhasználásra érvényes. Amennyiben a weboldalunkon megjelenő hiperhivatkozásokon keresztül más weboldalakra navigál, kérjük, vegye figyelembe, hogy a Magic semmilyen befolyással nem bír az adott weboldalak tartalmának tekintetében.

Előfordulhat, hogy a weboldal szolgáltatásainak biztosítására, analizálására és fejlesztésére (ideértve az adattárolást, karbantartási szolgáltatásokat, adatbáziskezelést, webanalitikát, kifizetések feldolgozását, és a weboldal funkcióinak fejlesztését), valamint a jelen szabályzatban meghatározott célokra egyes megbízhatónak ítélt, harmadik félként működő vállalatokat vagy személyeket alkalmazunk. Előfordulhat, hogy az adott harmadik személyek, akiknek az általunk kapott információkat továbbítjuk, nem az ön országán belül találhatóak (ideértve az Egyesült Államokat is). Ezek a harmadik felek kizárólag a nevünkben végzett feladatok céljából jogosultak hozzáférni az ön Személyes Adataihoz, és a jelen Adatvédelmi szabályzathoz hasonló kötelezettségeket vállalnak. Ilyen esetekben az adott harmadik felek kötelesek megfelelni adatvédelmi és -biztonsági követelményeinknek és nem jogosultak a személyes adatok bármilyen, az általunk megszabottól eltérő célra való felhasználására. A személyes adatokat olyan vállalati tranzakciók esetén is jogosultak vagyunk átadni, mint a vállalatok egyesülése és az eszközök értékesítése. Személyes adatainak továbbadásakor különféle jogi eszközöket, például szerződéseket alkalmazunk, hogy így biztosítjuk jogainak és jogi védelmének az átadott adatokkal való fennmaradását. Személyes adatokat csak helyénvaló és megfelelő biztonsági intézkedések mellett adunk át.

Ezen felül a Magic jogosult személyes adatainak másokkal, az ön kifejezett hozzájárulása nélküli megosztására, a következő célokra és a Magic által jóhiszeműen meghatározott szükséges mértékben:

 • Amennyiben az a weboldal működőképességének biztosítása, a weboldal ön számára való biztosítása vagy ügyfeleink védelmének érdekében szükségessé válik, így például a kéretlen reklámlevelek elkerüléséhez, vagy weboldalunk felhasználóinak megtévesztését elkerülendőleg;
 • Amennyiben az a weboldal működőképességének biztosítása, a weboldalunkon kínált szolgáltatások ön számára való biztosítása vagy ügyfeleink védelmének érdekében szükségessé válik, így például a kéretlen reklámlevelek elkerüléséhez vagy weboldalunk felhasználóinak megtévesztését elkerülendőleg;
 • Amennyiben a Magic megalapozottan feltételezi, hogy ön megsértette weboldalunk Felhasználási feltételeit, visszaélt a weboldal használatának jogával, vagy olyan tettet vagy mulasztást követett el, amely a Magic megalapozott megítélése szerint sérti a vonatkozó törvényeket, szabályokat vagy előírásokat. A Magic ezekben az esetekben jogosulttá válik az ön adatainak bűnüldöző szervekkel, más illetékes hatóságokkal vagy az ön által elkövetett bűntett következményeinek kezelésére kötelezett harmadik féllel való megosztására;
 • Amennyiben az adatok kiadása egy vonatkozó törvénynek való megfelelés, egy érvényes jogi eljárásra való válaszlépés okán szükséges – ideértve a rendészeti és más kormányzati hatóságok által indított eljárásokat is;
 • Amennyiben ön és a Magic között, vagy ön és más felhasználók között bármilyen a weboldallal kapcsolatos jogvita vagy jogi eljárás merül fel;
 • Amennyiben a Magic megalapozottan feltételezi, hogy az adott információt közvetlen veszély, testi sérülés vagy vagyoni kár elkerülésének érdekében szükséges megosztani;
 • Amennyiben a Magic a weboldal üzemeltetését más keretrendszer, más jogi szervezet vagy jogi személy útján biztosítja, vagy amennyiben a Magic vállalatot és/vagy bármely üzletrészét egy másik fél felvásárolja vagy azzal egyesül, vagy ha a Magic csődeljárás alá kerül – mindazonáltal ez kizárólag akkor mehet végbe, ha a fogadó felek magukra nézve kötelezőnek elfogadják jelen szabályzat rendelkezéseit, az esetleges változásokat figyelembe véve;
 • Hirdetőink és partnereink az általuk elérni kívánt célközönség megtalálásában való segítségének érdekében, és hogy az ön számára várhatólag érdekes hirdetéseket biztosítsuk – azonban, amennyiben ön ehhez nem járul hozzá, nem adjuk ki olyan adatát, amely alapján személyesen azonosítható lenne, és minden vonatkozó információt névtelen alapon továbbítunk;
 • A Magic személyes adatait ezen felül jogosult olyan vállalatokkal és szervezetekkel is megosztani, amelyekkel kapcsolatban áll, vagy amelyek kapcsolt vállalkozásainak minősülnek, így például leányvállalatokkal, testvérvállalatokkal anyavállalatokkal és már partnerekkel, azzal a kifejezett feltétellel, hogy az adatok általuk való felhasználásának módja meg kell, hogy feleljen jelen szabályzat rendelkezéseinek.

Nyilvános fórumok

Ez a weboldal chatszobákat, fórumokat, üzenőfalakat és/vagy levelezőcsoportokat tesz hozzáférhetővé felhasználói számára. Ne feledje, hogy minden információ, amelyet ezeken a fórumokon megoszt nyilvános információnak minősül. Javasoljuk, hogy személyes információinak közzétételekor mindig körültekintően járjon el.

Választás/letiltás

Weboldalunk lehetővé teszi az ön számára, hogy mikor önről mint látogatóról információt kérünk, elutasítsa a tőlünk érkező értesítéseket.

Amennyiben az adatbázisunkból információt kíván eltávolítani, vagy a jövőben le szeretné tiltani a tőlünk érkező értesítéséket, úgy látogassa meg bármikor ezt az oldalt vagy küldjön e-mailt a privacy@magicsoftware.com címre, hogy leiratkozzon.

Javítás/szabályzat frissítése

Amennyiben korábban megadott adatait javítani és/vagy frissíteni kívánja, kérjük, e-mail útján lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: privacy@magicsoftware.com.

Jelen Adatvédelmi szabályzatot ügyfeleink visszajelzései vagy weboldalunk változásai alapján időnként megváltoztatjuk. A szabályzat frissítésekor módosítjuk a szabályzat oldalának felső részén megadott „utolsó módosítás” dátumát. Amennyiben jelen Adatvédelmi szabályzatot oly módon változtatjuk meg, hogy az megállapításunk szerint az ön jogait jelentős mértékben csökkenti, arról a változtatás hatálybalépése előtt tájékoztatjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt, hogy mindig rendelkezésére álljanak az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legfrissebb információk. Előfordulhat, hogy egyéb körülmény megváltozása esetén is értesítjük önt. Amennyiben weboldalunkat a változtatások hatálybalépését követően használja, azzal magára nézve kötelezőnek fogadja el az Adatvédelmi szabályzat frissített verzióját.

Kapcsolattartás a Weboldalt érintő ügyekben

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos aggálya, panasza, vagy jelen adatvédelmi szabályzattal, a weboldal működésével vagy a weboldalon való tevékenységével kapcsolatos kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Eltérő rendelkezés hiányában a Magic a jelen szabályzat hatálya alá eső weboldalon gyűjtött személyes információk adatkezelőjeként jár el.

Magic Software Enterprises

 

Kiemelt történetek

Westmor Industries
A Westmor Industries terepmunkai mobil alkalmazásának háttér integrációját a Magic biztosítja
Elolvasom
ZF Lemförder
A ZF Lemförder SA a Magic-et bízta meg a kész konnektorokkal megvalósított gyors és megbízható SAP ERP integrációval
Elolvasom
Thermo Fisher
A Thermo Fisher támogatja a digitális transzformációt a Magic xpi-vel véghezvitt alkalmazás integrációval
Elolvasom