Magic xpi עבור Microsoft SharePoint Integration

Magic xpi הנה פלטפורמת אינטגרציה נטולת קוד ברמה הארגונית המספקת ניהול תהליכים עסקיים אוטומטיים ופתרונות סנכרון נתונים.

Magic xpi מייצרת אוטומציה של תהליכים עסקיים בין Microsoft SharePoint למערכות מידע כדוגמת ERP ו- CRM, שירותי רשת, רשתות חברתיות, העברת נתונים קבוע או לסירוגין, ניתוב הודעות, ותזמור של תהליכים עסקיים בזמן אמת.

הטכנולוגיה נטולת הקוד Magic xpi, הכוללת אשפים מוכנים וסוטדיו פיתוח מבוסס 'גרור והשלך', מאפשרים למשתמש להפיק את מירב התועלת מ-Microsoft SharePoint וכל זה באופן קל ופשוט וביחס עלות תועלת גבוהה.

מאפיינים

 •  לוגיקה עסקית מוכנה ובדוקה, כלי ניהול, תקשורת ובקרה 
 • לכידה אוטומטית של מידע, העברה והוספה
 • אשף התקנה קל בשיטת 'הצבע והגדר'
 • תמיכה בריבוי רכיבים עסקיים
 • כלי ניהול שפוטים בעלי ממשק משתמש קל ופשוט
 • לוח בקרה מבוסס רשת לניטור בזמן אמת
 • ניהול מרוכז של בסיסי נתונים מרוחקים  

יכולות 

 • ניהול כח מכירה ו- HRIS
 • דו"ח הוצאות ומעקב נכסים
 • קטלוגים ומחירונים
 • ניהול פרויקטים ולו"ז
 • ניהול תהליכים עסקיים מותאם אישית  

תועלות

 • סנכרון מיידי עם יחס עלות תועלת מירבי
 • פיתוח נטול קוד מבוסס מטה דאטה
 • מיפוי אוטומטי והגדרה קלה של תהליכים עסקיים
 • הפחתה משמעותית בזמן הפיתוח, הבדיקה וההטמעה
 • מהימנות המידע במערכות המידע
 • התאמה מלאה ויכולת שינוי בהתאם לצרכי הארגון בהווה ובעתיד
 • מעביר את הפוקוס לפעילות העסקית ולא לטכנולוגיה
 • מאשפר לארגון להיות גמיש יותר ובעל תגובה טובה יותר
 • החזר השקעה מהיר
 • עקומת לימוד שטוחה
 • אבטחת מידע גבוהה ברמה הארגונית